Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba vozu Iveco Daily 35 C15 Furgon, r.v. 2011, 3,5 t, odpocet DPH

Vloženo: 29.8.2019 17:03 | číslo dražby: 2662

117 370 Kč

Dražba začala: 17.09.2019 10:00:00Dražba skončila: 17.09.2019 10:30:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 0745 D 000103 / 19
Počáteční cena: 117 370,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 234 740,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 12.9.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Havířov, Jílová 1580/2, PSČ 736 01, GPS: 49.7801344N, 18.4562831E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3ug3u.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Město: Havířov
Ulice: Jílová 1580/2
GPS souradnice: 49.7801344N, 18.4562831E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: IVECO, obchodní označení: DAILY, kategorie vozidla: N1, typ: 35 C15, varianta: V, verze: -, RZ: 7T50540, datum 1. registrace vozidla: 14.4.2011, VIN: ZCFC35A3805858335, zdvih. objem: 2998 ccm, výkon: 107 kW, palivo: NM, typ motoru: F1CE0481F, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: BÍLÁ IC 194, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, spojovací zařízení: A50-X, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 5/2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 195 339 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Iveco Daily 35 C15 Furgon:
Technické parametry:
Rozvor: 3 950 mm
Celková délka: 6 936 mm
Celková výška: 2 930 mm
Celková šířka: 1 996 mm
Provozní hmotnost: 2 495 kg
Povolená hmotnost: 3 500 kg
Stav karoserie:
Technický stav úměrný, opotřebení vyšší, levá boční strana zrezivělá, vnitřní prostor nástavby opotřebení vyšší První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č 5543/19

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.