Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Aukce orné půdy a vinic, cca 1800 m2, kú Zlechov, okr. Uherské Hradiště

Vloženo: 24.9.2019 14:21 | číslo aukce: 2687

46 100 Kč

Aukce začala: 24.10.2019 10:00:00Aukce skončila: 24.10.2019 11:10:56

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000092 / 19
Počáteční cena: 5 000,-Kč
Minimální příhoz: 500,-Kč
Cena stanovena znalcem: 29 000,-Kč
Aukční jistina: 1 000,-Kč
Termín prohlídky: Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Město: Zlechov

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

• pozemek par. č. 163/1 o výměře 251 m2, orná půda
• pozemek par. č. 163/2 o výměře 476 m2, orná půda
• pozemek par. č. 163/3 o výměře 1095 m2, vinice;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV č. 2047, pro katastrální území Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště.
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Pozemek par. č. 163/1 o výměře 251 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek je porostlý náletovými porosty a není hospodářsky využíván. Stavby se na pozemku nenacházejí. Pozemek se nachází jižně od zastavěné části obce Zlechov, mimo zastavěné území obce, při komunikaci I/50 (při jejím jižním okraji). V okolí se nacházejí převážně zemědělské pozemky. Přístup je řešen po nezpevněné komunikaci.

Pozemek par. č. 163/2 o výměře 476 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek je porostlý náletovými porosty a není hospodářsky využíván. Stavby se na pozemku nenacházejí. Pozemek se nachází jižně od zastavěné části obce Zlechov, mimo zastavěné území obce, při komunikaci I/50 (při jejím severním okraji). V okolí se nacházejí převážně zemědělské pozemky. Přístup je řešen po nezpevněné komunikaci.
Pozemek par. č. 163/3 o výměře 1 095 m2 je v katastru nemovitostí veden jako vinice. Pozemek je porostlý náletovými porosty a není hospodářsky využíván, vinná réva se na pozemku nenachází. Stavby se na pozemku nenacházejí. Pozemek se nachází jižně od zastavěné části obce Zlechov, mimo zastavěné území obce, při komunikaci I/50 (při jejím severním okraji). V okolí se nacházejí převážně zemědělské pozemky. Přístup je řešen po nezpevněné komunikaci.
Dle územního plánu obce Zlechov se jedná ve všech případech o plochy zemědělské.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Bilíková Stanislava
• Zahájení exekuce - Bilíková Stanislava
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu aukce neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu.
Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.

Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 4.11.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.

Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 5 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.

Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.1700224.10.2019 10:00:44:2440,-Kč5 000,-Kč
Účastník aukce č.1725624.10.2019 10:01:17:032500,-Kč5 500,-Kč
Účastník aukce č.1710424.10.2019 10:02:48:840500,-Kč6 000,-Kč
Účastník aukce č.1668924.10.2019 10:04:14:751500,-Kč6 500,-Kč
Účastník aukce č.1729624.10.2019 10:07:33:369500,-Kč7 000,-Kč
Účastník aukce č.1683624.10.2019 10:12:18:994500,-Kč7 500,-Kč
Účastník aukce č.1701124.10.2019 10:14:51:290500,-Kč8 000,-Kč
Účastník aukce č.1672524.10.2019 10:17:29:922500,-Kč8 500,-Kč
Účastník aukce č.1683624.10.2019 10:19:12:093500,-Kč9 000,-Kč
Účastník aukce č.1708424.10.2019 10:20:24:236500,-Kč9 500,-Kč
Účastník aukce č.1668924.10.2019 10:21:29:045500,-Kč10 000,-Kč
Účastník aukce č.1683624.10.2019 10:22:24:621500,-Kč10 500,-Kč
Účastník aukce č.1725624.10.2019 10:23:01:684500,-Kč11 000,-Kč
Účastník aukce č.1708424.10.2019 10:23:24:544500,-Kč11 500,-Kč
Účastník aukce č.1725624.10.2019 10:25:21:888500,-Kč12 000,-Kč
Účastník aukce č.1668924.10.2019 10:26:01:916500,-Kč12 500,-Kč
Účastník aukce č.1725624.10.2019 10:26:37:458500,-Kč13 000,-Kč
Účastník aukce č.1708424.10.2019 10:26:49:601500,-Kč13 500,-Kč
Účastník aukce č.1683624.10.2019 10:27:22:742500,-Kč14 000,-Kč
Účastník aukce č.1725624.10.2019 10:27:40:572500,-Kč14 500,-Kč
Účastník aukce č.1708424.10.2019 10:27:51:009500,-Kč15 000,-Kč
Účastník aukce č.1690324.10.2019 10:28:19:275500,-Kč15 500,-Kč
Účastník aukce č.1683624.10.2019 10:29:11:675500,-Kč16 000,-Kč
Účastník aukce č.1668924.10.2019 10:29:35:990500,-Kč16 500,-Kč
Účastník aukce č.1690324.10.2019 10:29:55:2651 000,-Kč17 500,-Kč
Účastník aukce č.1708424.10.2019 10:30:24:408500,-Kč18 000,-Kč
Účastník aukce č.1668924.10.2019 10:30:52:3952 000,-Kč20 000,-Kč
Účastník aukce č.1690324.10.2019 10:31:26:116500,-Kč20 500,-Kč
Účastník aukce č.1683624.10.2019 10:32:10:092500,-Kč21 000,-Kč
Účastník aukce č.1708424.10.2019 10:33:02:638500,-Kč21 500,-Kč
Účastník aukce č.1690324.10.2019 10:33:20:773500,-Kč22 000,-Kč
Účastník aukce č.1708424.10.2019 10:33:48:337500,-Kč22 500,-Kč
Účastník aukce č.1690324.10.2019 10:34:05:860500,-Kč23 000,-Kč
Účastník aukce č.1683624.10.2019 10:35:57:008500,-Kč23 500,-Kč
Účastník aukce č.1690324.10.2019 10:36:26:720500,-Kč24 000,-Kč
Účastník aukce č.1729624.10.2019 10:37:26:3847 700,-Kč31 700,-Kč
Účastník aukce č.1710424.10.2019 10:39:37:294500,-Kč32 200,-Kč
Účastník aukce č.1729624.10.2019 10:44:17:8443 100,-Kč35 300,-Kč
Účastník aukce č.1710424.10.2019 10:47:06:414500,-Kč35 800,-Kč
Účastník aukce č.1729624.10.2019 10:51:56:9924 500,-Kč40 300,-Kč
Účastník aukce č.1710424.10.2019 10:56:19:374500,-Kč40 800,-Kč
Účastník aukce č.1729624.10.2019 11:01:11:5934 800,-Kč45 600,-Kč
Účastník aukce č.1710424.10.2019 11:05:56:932500,-Kč46 100,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 24.10.2019 v 11:10:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.17104
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 46 100,-Kč

Zveřejněno dne 24.10.2019 v 11:10:56