Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu BMW 530D 190 kW Touring Mpaket, r.v. 2015, odpočet DPH

Vloženo: 27.9.2019 17:27 | číslo dražby: 2691

401 566 Kč

Dražba začala: 31.10.2019 10:00:00Dražba skončila: 31.10.2019 10:55:38

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000100 / 19
Počáteční cena: 279 900,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 311 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.10.2019 od 14:00 do 14:30 2. termín 29.10.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: BMW, obchodní označení: 530 D, kategorie vozidla: M1, typ: 5K, varianta: 5K11, verze: 6A250000, RZ: 5AA9570, datum 1. registrace vozidla: 27.3.20105, VIN: WBA5K11020D943551, zdvih. objem: 2 993 ccm, výkon: 190 kW, palivo: NM, typ motoru: N57D30A, směrnice EHS/ES: 2 993 CCM / 190 KW, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: ČERNÁ, karoserie: AC KOMBI, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 27.3.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 207 311 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava vozidla odpovídá modelu BMW 530D 190 kW Touring Mpaket.
První registrace automobilu byla na území SRN, první registrace v ČR byla 30.10.2015. Automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1877/014/19.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1730431.10.2019 10:03:43:1800,-Kč279 900,-Kč
Dražitel č.1685031.10.2019 10:04:57:2465 000,-Kč284 900,-Kč
Dražitel č.1741231.10.2019 10:08:39:0235 000,-Kč289 900,-Kč
Dražitel č.1737131.10.2019 10:13:23:8805 000,-Kč294 900,-Kč
Dražitel č.1741231.10.2019 10:14:22:5005 000,-Kč299 900,-Kč
Dražitel č.1737131.10.2019 10:14:53:6745 000,-Kč304 900,-Kč
Dražitel č.1695231.10.2019 10:18:37:7415 000,-Kč309 900,-Kč
Dražitel č.1737131.10.2019 10:20:30:9235 000,-Kč314 900,-Kč
Dražitel č.1741231.10.2019 10:20:59:9895 000,-Kč319 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:23:38:0201 000,-Kč320 900,-Kč
Dražitel č.1741231.10.2019 10:25:06:7401 000,-Kč321 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:26:41:3261 000,-Kč322 900,-Kč
Dražitel č.1730431.10.2019 10:27:21:2881 000,-Kč323 900,-Kč
Dražitel č.1695231.10.2019 10:27:34:1821 000,-Kč324 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:27:51:4891 000,-Kč325 900,-Kč
Dražitel č.1741231.10.2019 10:28:14:80910 000,-Kč335 900,-Kč
Dražitel č.1739231.10.2019 10:28:32:7431 000,-Kč336 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:28:55:3531 000,-Kč337 900,-Kč
Dražitel č.1695231.10.2019 10:29:50:8685 000,-Kč342 900,-Kč
Dražitel č.1730431.10.2019 10:29:56:1751 000,-Kč343 900,-Kč
Dražitel č.1695231.10.2019 10:30:21:9761 000,-Kč344 900,-Kč
Dražitel č.1695231.10.2019 10:30:37:9951 000,-Kč345 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:30:51:8271 000,-Kč346 900,-Kč
Dražitel č.1695231.10.2019 10:31:10:0851 000,-Kč347 900,-Kč
Dražitel č.1730431.10.2019 10:32:20:2383 000,-Kč350 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:33:20:7121 000,-Kč351 900,-Kč
Dražitel č.1695231.10.2019 10:33:58:6551 000,-Kč352 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:34:49:5311 000,-Kč353 900,-Kč
Dražitel č.1695231.10.2019 10:35:14:5801 000,-Kč354 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:36:06:4651 000,-Kč355 900,-Kč
Dražitel č.1695231.10.2019 10:37:06:9493 000,-Kč358 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:38:31:48510 000,-Kč368 900,-Kč
Dražitel č.1730431.10.2019 10:39:51:9482 000,-Kč370 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:40:14:29910 000,-Kč380 900,-Kč
Dražitel č.1741231.10.2019 10:43:09:8761 000,-Kč381 900,-Kč
Dražitel č.1730431.10.2019 10:43:54:9731 000,-Kč382 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:44:21:37710 000,-Kč392 900,-Kč
Dražitel č.1730431.10.2019 10:47:38:5041 000,-Kč393 900,-Kč
Dražitel č.1741231.10.2019 10:49:24:9001 000,-Kč394 900,-Kč
Dražitel č.1688031.10.2019 10:50:07:9255 000,-Kč399 900,-Kč
Dražitel č.1730431.10.2019 10:50:38:1541 666,-Kč401 566,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 31.10.2019 v 10:55:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17304 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 401 566,-Kč

Zveřejněno dne 31.10.2019 v 10:55:38