Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba nákladního vozu MERCEDES-BENZ 709 s hydr. čelem, úprava do 6 t

Vloženo: 12.11.2019 10:18 | číslo dražby: 2720

3 000 Kč

Dražba začala: 03.12.2019 10:00:00Dražba skončila: 03.12.2019 10:35:31

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000118 / 19
Počáteční cena: 1 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 50 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 19.11.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 21.11.2019 od 14:00 do 14:30 3. termín 28.11.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: U Národní galerie 481, 156 00 Praha-Zbraslav, (Vstup do areálu Panské zahrady) GPS 49.977926, 14.394533 Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: U Národní galerie 481
GPS souradnice: 49.977926, 14.394533

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: MERCEDES-BENZ, kategorie vozidla: NA-N2-S, typ: 709, RZ: 3A34774, datum 1. registrace vozidla: 15. 6. 1993, VIN: WDB6730031K013757, zdvih. objem: 3 972 ccm, výkon: 63 kW, palivo: NM, typ motoru: OM 364 EURO 1, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 ZADNÍ, barva: MODRÁ-TMAVÁ, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 11. 11. 2010,
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava vozidla odpovídá modelu MERCEDES-BENZ 709. Vozidlo nemá akumulátory.

Technické parametry:
Rozvor: 4 190 mm
Celková délka: 7 930 mm
Celková výška: 3 230 mm
Celková šířka: 2 300 mm
Provozní hmotnost: 4 440 kg
Povolená hmotnost: 6 000 kg
Rozměry ložné plochy: d: 5 750 mm š: 2 095 mm

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1770903.12.2019 10:14:53:8480,-Kč1 000,-Kč
Dražitel č.1762703.12.2019 10:27:20:9891 000,-Kč2 000,-Kč
Dražitel č.1770903.12.2019 10:30:31:4901 000,-Kč3 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 03.12.2019 v 10:35:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17709 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 000,-Kč

Zveřejněno dne 03.12.2019 v 10:35:31