Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba elektromobilu TESLA MODEL X 75D, autopilot, odpočet DPH

Vloženo: 15.11.2019 17:57 | číslo dražby: 2728

1 350 000 Kč

Stav dražby: Ukončené - upuštěno od dražby
Číslo jednací: 0745 D 000137 / 19
Počáteční cena: 1 350 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 810 700,-Kč
Dražební jistina: 100 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 3.12.2019 od 14:00 do 14:30 2. termín 5.12.2019 od 10:00 do 10:30 3. termín 11.12.2019 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: MMM Auto s.r.o., Freyova 6, 190 00, Praha 9, Vysočany, GPS: 50.1051486N, 14.5030750E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kegocotadu. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 9
Město: Praha 9
Ulice: Freyova 6
GPS souradnice: 50.1051486N, 14.5030750E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: TESLA, obchodní označení: MODEL X, kategorie vozidla: M1, typ: 75D, varianta: -, verze: -, RZ: 4SP0214, datum 1. registrace vozidla: 2016, VIN: 5YJXCBE25GF014094, výkon: 241 kW, palivo: EL, typ motoru: -, směrnice EHS/ES: 2016/646ZX, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: -, barva: ČERNÁ, karoserie: AC KOMBI, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 6, STK platná do: 16.1.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 30 502 km , skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu odpovídá modelu TESLA 75D MODEL X.

První registrace automobilu byla na území USA, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1904/041/19.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 6 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby