Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Porsche Cayenne S Tiptronic, 4x4, automat, střešní okno

Vloženo: 8.7.2020 15:27 | číslo dražby: 2927

322 000 Kč

Dražba začala: 11.08.2020 10:00:00Dražba skončila: 11.08.2020 11:16:31

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000026 / 20
Počáteční cena: 126 800,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 190 200,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 30.7.2020 od 14:00 do 14:30 2. termín 7.8.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: PORSCHE, obchodní označení: CAYENNE, kategorie vozidla: M1G, typ: 92A, varianta: EB22, verze: 02, RZ: 3SD4599, datum 1. registrace vozidla: 4.5.2011, VIN: WP1ZZZ92ZBLA53464, zdvih. objem: 4 806 ccm, výkon: 294 kW, palivo: BA 98 B, typ motoru: M4802, směrnice EHS/ES: 692 /2008A, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: FIALOVÁ- METAL, karoserie: KOMBI, spojovací zařízení: A50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 2.6.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 327 893 km, skutečný stav km není znám.
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Porsche Cayenne S Tiptronic.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Vozidlu chybí přední registrační značka a el. parkovací brzdy vykazují vadné funkce.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1920/015/2020

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2051411.08.2020 10:01:09:1292 000,-Kč128 800,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:01:55:3442 000,-Kč130 800,-Kč
Dražitel č.2030311.08.2020 10:05:04:2023 000,-Kč133 800,-Kč
Dražitel č.2038911.08.2020 10:06:38:4135 000,-Kč138 800,-Kč
Dražitel č.2031911.08.2020 10:07:21:3272 000,-Kč140 800,-Kč
Dražitel č.2052111.08.2020 10:07:53:7072 000,-Kč142 800,-Kč
Dražitel č.2051411.08.2020 10:08:21:6692 000,-Kč144 800,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:08:32:9922 000,-Kč146 800,-Kč
Dražitel č.2038911.08.2020 10:09:21:2674 200,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:10:05:8205 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.2038911.08.2020 10:10:50:2734 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.2051411.08.2020 10:11:13:4282 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.2030311.08.2020 10:11:53:2193 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:12:06:7382 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.2038911.08.2020 10:12:42:8812 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:14:01:1792 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.2038911.08.2020 10:15:02:7884 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.2051411.08.2020 10:15:53:2022 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.2038911.08.2020 10:16:39:4902 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:17:01:5292 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.2031911.08.2020 10:17:19:9742 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:17:48:9295 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.2051411.08.2020 10:18:20:9892 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.2052211.08.2020 10:18:39:88310 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.2038911.08.2020 10:18:55:7152 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:19:08:1922 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.2031911.08.2020 10:19:21:9086 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:21:02:1825 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.2031911.08.2020 10:22:40:1285 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.2038911.08.2020 10:22:56:4032 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:23:29:62428 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.2038911.08.2020 10:24:46:2352 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:25:07:3522 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.2051411.08.2020 10:25:32:6072 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:25:42:3842 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.2052111.08.2020 10:25:56:3342 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:26:03:8842 000,-Kč262 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:26:38:4212 000,-Kč264 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:28:18:2792 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:28:47:4042 000,-Kč268 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:29:03:8882 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:30:33:9242 000,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.2051411.08.2020 10:30:53:2692 000,-Kč274 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:31:04:1892 000,-Kč276 000,-Kč
Dražitel č.2048011.08.2020 10:32:33:0802 000,-Kč278 000,-Kč
Dražitel č.2051411.08.2020 10:34:02:7142 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:36:11:1452 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:37:41:6352 000,-Kč284 000,-Kč
Dražitel č.2048011.08.2020 10:38:02:5822 000,-Kč286 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:40:49:1762 000,-Kč288 000,-Kč
Dražitel č.2048011.08.2020 10:42:40:0442 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:43:10:8192 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:46:22:6212 000,-Kč294 000,-Kč
Dražitel č.2048011.08.2020 10:47:50:6392 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.2048711.08.2020 10:49:13:3512 000,-Kč298 000,-Kč
Dražitel č.2051411.08.2020 10:49:29:0222 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.2046611.08.2020 10:49:51:4882 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.2048011.08.2020 10:50:08:4132 000,-Kč304 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:52:27:4032 000,-Kč306 000,-Kč
Dražitel č.2046611.08.2020 10:55:51:4472 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.2051411.08.2020 10:56:40:9782 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 10:58:25:7672 000,-Kč312 000,-Kč
Dražitel č.2046611.08.2020 11:00:30:5372 000,-Kč314 000,-Kč
Dražitel č.2052111.08.2020 11:05:04:5722 000,-Kč316 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 11:05:42:3762 000,-Kč318 000,-Kč
Dražitel č.2046611.08.2020 11:06:36:4522 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.2030511.08.2020 11:11:31:5892 000,-Kč322 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 11.08.2020 v 11:16:31

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20305 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 322 000,-Kč

Zveřejněno dne 11.08.2020 v 11:16:31