Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Škoda Octavia Combi, benzín+CNG, r.v. 2017, tempomat

Vloženo: 14.7.2020 13:49 | číslo dražby: 2933

335 000 Kč

Dražba začala: 18.08.2020 10:00:00Dražba skončila: 18.08.2020 10:56:40

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000017 / 20
Počáteční cena: 143 300,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 214 900,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 12.8.2020 od 14:00 do 14:30 2. termín 17.8.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, Praha 5, Smíchov, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E., odkaz na mapy.cz: //mapy.cz/s/3b7Id Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: OCTAVIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5E, varianta: ACCPWAXO, verze: NFM6FM6AJ*, RZ: 6AK3671, datum 1. registrace vozidla: 23.8.2017, VIN: TMBJM7NE3J0097508, zdvih. objem: 1 395 ccm, výkon: 81 kW, palivo: BENZÍN + CNG, typ motoru: CPW, směrnice EHS/ES:2016/646W, EURO 6, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ČERNÁ, karoserie: AC KOMBI, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 23.8.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 112 580 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Škoda Octavia Combi III.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1922/017/20.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2051718.08.2020 10:01:28:9650,-Kč143 300,-Kč
Dražitel č.2051918.08.2020 10:01:46:2302 000,-Kč145 300,-Kč
Dražitel č.2049718.08.2020 10:01:56:7112 000,-Kč147 300,-Kč
Dražitel č.2049818.08.2020 10:02:13:9342 000,-Kč149 300,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:02:19:3652 000,-Kč151 300,-Kč
Dražitel č.2055518.08.2020 10:02:39:7162 000,-Kč153 300,-Kč
Dražitel č.2049718.08.2020 10:03:07:5582 000,-Kč155 300,-Kč
Dražitel č.2033018.08.2020 10:03:33:7032 000,-Kč157 300,-Kč
Dražitel č.2060018.08.2020 10:03:58:1822 000,-Kč159 300,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:04:23:6302 000,-Kč161 300,-Kč
Dražitel č.2056718.08.2020 10:05:22:8695 000,-Kč166 300,-Kč
Dražitel č.2042518.08.2020 10:05:48:58220 000,-Kč186 300,-Kč
Dražitel č.2056718.08.2020 10:06:30:0212 000,-Kč188 300,-Kč
Dražitel č.2056718.08.2020 10:06:39:4182 000,-Kč190 300,-Kč
Dražitel č.2038218.08.2020 10:08:17:7378 700,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:08:46:3992 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.2060018.08.2020 10:09:05:6542 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.2049818.08.2020 10:09:40:0582 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.2042518.08.2020 10:10:09:55120 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.2057218.08.2020 10:10:58:3622 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.2049818.08.2020 10:11:11:9782 000,-Kč229 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:12:41:7652 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.2049818.08.2020 10:13:05:3382 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.2055118.08.2020 10:13:35:8932 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.2057218.08.2020 10:13:52:9512 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.2049818.08.2020 10:14:19:7162 000,-Kč239 000,-Kč
Dražitel č.2055118.08.2020 10:14:29:1682 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.2042518.08.2020 10:14:56:08210 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.2049818.08.2020 10:15:11:2232 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:15:51:0262 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.2049818.08.2020 10:17:04:7082 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:18:28:3842 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.2057918.08.2020 10:19:57:5022 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:20:52:4372 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:23:25:2172 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:24:58:3252 000,-Kč267 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:25:27:4832 000,-Kč269 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:25:50:0082 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:27:49:1562 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.2042518.08.2020 10:28:30:8465 000,-Kč278 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:29:01:5222 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:29:52:6602 000,-Kč282 000,-Kč
Dražitel č.2042518.08.2020 10:30:17:5525 000,-Kč287 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:30:27:2692 000,-Kč289 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:30:37:3152 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:31:12:1342 000,-Kč293 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:31:47:5332 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:32:18:1362 000,-Kč297 000,-Kč
Dražitel č.2042518.08.2020 10:32:43:8285 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:33:02:0212 000,-Kč304 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:34:46:6292 000,-Kč306 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:35:06:4212 000,-Kč308 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:36:18:9562 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:36:53:9822 000,-Kč312 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:37:42:5262 000,-Kč314 000,-Kč
Dražitel č.2042518.08.2020 10:37:55:1953 000,-Kč317 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:38:17:2192 000,-Kč319 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:38:59:6152 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.2042518.08.2020 10:39:39:3594 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:41:56:7272 000,-Kč327 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:45:46:6922 000,-Kč329 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:46:33:9902 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.2049118.08.2020 10:51:12:5402 000,-Kč333 000,-Kč
Dražitel č.2056418.08.2020 10:51:40:5522 000,-Kč335 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.08.2020 v 10:56:40

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20564 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 335 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.08.2020 v 10:56:40