Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Aukce RD v Lomu u Blatné, okr. Strakonice

Vloženo: 7.8.2020 10:09 | číslo aukce: 2945

1 410 000 Kč

Aukce začala: 08.09.2020 10:00:00Aukce skončila: 08.09.2020 11:03:55

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000033 / 20
Počáteční cena: 910 000,-Kč
Minimální příhoz: 20 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 300 000,-Kč
Aukční jistina: 50 000,-Kč
Termín prohlídky: Prohlídky předmětu aukce se neprovádějí.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Město: Lom
Ulice: Lom u Blatné, čp. 28
GPS souradnice: 49.4101433N, 13.9892569E

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

• pozemek parc. č. st. 24; jehož součástí je budova Lom, č.p. 28 - objekt k bydlení;
• pozemek parc. č. 25/4 – zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na LV č. 121, pro katastrální území Lom u Blatné, obec Lom, okres Strakonice.
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Rodinný dům č.p. 28 a související pozemky se nachází na okraji obce Lom, okr. Strakonice. Nemovitost je ve stavu odpovídající stáří 50 let a je napojena na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní study, odpadní vody svedeny do žumpy na pozemku.
Dům č.p. 28 se zpevněnou přístupovou komunikací, je volně stojící plně podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Základy jsou s dosluhující hydroizolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, středa sedlová, zděné sedlové vikýře na jižní a severní straně. Střešní krytina tašková (dvojitě kladené bobrovky), klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná špaletová, na schodišti luxfery. Fasáda břízolitová. Vnitřní omítky vápenné hladké. V koupelnách proveden keramický obklad, dlažba. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva, radiátory plechové, rozvody v železných trubkách. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Krytina podlah na chodbě a vstupní verandě dlažba, v kuchyni PVC, v pokojích dřevěné vlysy. Kovové zárubně, vnitřní dveře plné či částečně prosklené.
Kolna je zděný objekt, původní chlívky, strop klenutý, střecha z části valbová, střešní krytina tašková – dvojitě kladené bobrovky, žlaby, svody chybí, omítky provedeny. Údržba je zanedbaná.
Stodola je zděný objekt se sedlovou střechou, krytina tašková, bez vybavení. Údržba je zanedbaná. Pozemky jsou rovinaté, oplocené. Zahrada se smíšenými trvalými porosty ovocných dřevin, vinné révy a okrasných rostlin.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Faktické vady:
Rodinný dům č.p. 28 a související pozemky se nachází na okraji obce, přístupová komunikace zpevněná. Pozemek rovinatý, oplocený. Nemovitost je ve stavu odpovídající stáří 50 let a je napojena na elektrický proud, voda čerpaná z vlastní study, odpadní vody svedeny do žumpy na pozemku.
Rodinný dům č.p. 28 je volně stojící, plně podsklepený s obytným podkrovím. Základy jsou s dosluhující hydroizolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné, středa sedlová, zděné sedlové vikýře na jižní a severní straně. Střešní krytina tašková (dvojitě kladené bobrovky), klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná špaletová, na schodišti luxfery. Fasáda břízolitová. Vnitřní omítky vápenné hladké. V koupelnách proveden keramický obklad, dlažba. Vytápění ústřední, kotel na tuhá paliva, radiátory plechové, rozvody v železných trubkách. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Krytina podlah na chodbě a vstupní verandě dlažba, v kuchyni PVC, v pokojích dřevěné vlysy. Kovové zárubně, vnitřní dveře plné či částečně prosklené.
Příslušenství tvoří přípojky veřejných sítí, studna a zděná kolna se zanedbanou údržbou, zahrada se smíšenými trvalými porosty ovocných dřevin, vinné révy a okrasných rostlin. Projektová dokumentace nebyla předložena, výměry zjištěny fyzickým přeměřením při místních šetření. Rozvody IS neodpovídají platným normám.
Navrhovatel odkazuje i na další vady uvedené ve znaleckém posudku č. 4046 152/2017 soudního znalce Ing. Tomáše Moláčka, Kamýcká 685/87, 165 00 Praha 6 – Suchdol.
Právní vady: viz LV č. 121, pro kú. Lom u Blatné
• Zástavní právo smluvní
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Jílek Petr
• Zahájení exekuce - Jílek Petr
S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají:
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 30.9.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.2064408.09.2020 10:05:02:2920,-Kč910 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:16:28:48620 000,-Kč930 000,-Kč
Účastník aukce č.2064908.09.2020 10:28:12:88020 000,-Kč950 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:29:19:35720 000,-Kč970 000,-Kč
Účastník aukce č.2064608.09.2020 10:29:39:13220 000,-Kč990 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:31:19:23920 000,-Kč1 010 000,-Kč
Účastník aukce č.2064608.09.2020 10:32:59:51520 000,-Kč1 030 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:33:30:44520 000,-Kč1 050 000,-Kč
Účastník aukce č.2064408.09.2020 10:33:57:62120 000,-Kč1 070 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:34:15:88620 000,-Kč1 090 000,-Kč
Účastník aukce č.2064408.09.2020 10:35:06:96520 000,-Kč1 110 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:36:18:08220 000,-Kč1 130 000,-Kč
Účastník aukce č.2064408.09.2020 10:36:47:84220 000,-Kč1 150 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:37:43:37020 000,-Kč1 170 000,-Kč
Účastník aukce č.2064408.09.2020 10:37:57:67420 000,-Kč1 190 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:38:16:22920 000,-Kč1 210 000,-Kč
Účastník aukce č.2064408.09.2020 10:41:40:53020 000,-Kč1 230 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:42:19:71420 000,-Kč1 250 000,-Kč
Účastník aukce č.2064908.09.2020 10:46:21:44020 000,-Kč1 270 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:47:10:49020 000,-Kč1 290 000,-Kč
Účastník aukce č.2064908.09.2020 10:49:12:57020 000,-Kč1 310 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:49:46:72920 000,-Kč1 330 000,-Kč
Účastník aukce č.2064408.09.2020 10:54:40:48520 000,-Kč1 350 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:57:29:24020 000,-Kč1 370 000,-Kč
Účastník aukce č.2064408.09.2020 10:57:59:73520 000,-Kč1 390 000,-Kč
Účastník aukce č.2064308.09.2020 10:58:55:97420 000,-Kč1 410 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 08.09.2020 v 11:03:55

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.20643
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 410 000,-Kč

Zveřejněno dne 08.09.2020 v 11:03:55