Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Volkswagen Passat cc 1,8 TSi, tempomat, kůže

Vloženo: 11.9.2020 16:25 | číslo dražby: 2961

192 000 Kč

Dražba začala: 06.10.2020 10:00:00Dražba skončila: 06.10.2020 10:38:04

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000068 / 20
Počáteční cena: 85 000,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Určená cena: 242 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 30.9.2020 od 15:00 do 15:30 2. termín 5.10.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: CC, kategorie vozidla: M1, typ: 3CC, varianta: CDAA, verze: FM6, RZ: 8AI3370, datum 1. registrace vozidla: 17.10.2012, VIN: WVWZZZ3CZDE533648, zdvih. objem: 1 798 ccm, výkon: 118 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: CDA, směrnice EHS/ES: 566/20111F, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: BÍLÁ, karoserie: SEDAN, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 19.10.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 133 373 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Volkswagen Passat 1,8 TSi.

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Je evidována závada na elektrickém otvírání kufru.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2076806.10.2020 10:01:18:6980,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.2076606.10.2020 10:02:58:7042 000,-Kč87 000,-Kč
Dražitel č.2072906.10.2020 10:04:02:1892 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:04:32:0672 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.2070306.10.2020 10:04:49:5512 000,-Kč93 000,-Kč
Dražitel č.2073506.10.2020 10:05:19:5322 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.2067906.10.2020 10:05:46:3856 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.2072906.10.2020 10:06:17:4052 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:06:41:4342 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.2075706.10.2020 10:07:36:89615 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:08:21:2622 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.2072906.10.2020 10:08:56:0932 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:09:32:1862 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.2073506.10.2020 10:10:00:7552 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:10:07:6332 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.2075706.10.2020 10:11:05:65810 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:11:19:2942 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.2072906.10.2020 10:11:56:3402 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:12:21:0402 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.2067906.10.2020 10:13:05:47212 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:13:20:9262 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.2070306.10.2020 10:13:31:0662 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.2069206.10.2020 10:13:49:8312 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:14:10:5892 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.2075706.10.2020 10:14:48:7984 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:14:58:0022 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.2070306.10.2020 10:21:42:0892 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.2067906.10.2020 10:21:52:9242 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:22:19:7052 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.2075706.10.2020 10:23:36:4422 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:23:43:3442 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.2075706.10.2020 10:27:29:0652 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.2070306.10.2020 10:27:55:5862 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:28:29:6972 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.2070306.10.2020 10:32:19:1452 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.2076806.10.2020 10:33:04:8002 000,-Kč192 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 06.10.2020 v 10:38:04

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20768 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 192 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.10.2020 v 10:38:04