Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Porsche Cayenne BASIS 4,5 l, 331 kW, navigace, park. kamera

Vloženo: 7.12.2020 17:14 | číslo dražby: 3007

145 000 Kč

Dražba začala: 22.12.2020 10:00:00Dražba skončila: 22.12.2020 11:25:38

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000088 / 20
Počáteční cena: 35 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 185 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 16.12.2020 od 13:00 do 13:30 2. termín 21.12.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: MMM Auto s.r.o., Freyova 6, 190 00, Praha 9, Vysočany, GPS: 50.1051486N, 14.5030750E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kegocotadu. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Pokud vlastník nebo osoba s dispozičním oprávněním k předmětu dražby neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 9
Město: Praha 9
Ulice: Freyova 6
GPS souradnice: 50.1051486N, 14.5030750E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: PORSCHE, obchodní označení: CAYENNE, kategorie vozidla: N1G, typ: 9PA, varianta: EB22, verze: 01, RZ: 2SZ5582, datum 1. registrace vozidla: 7.12.2005, VIN: WP1ZZZ9PZ6LA81630, zdvih. objem: 4 511 ccm, výkon: 331 kW, palivo: BA 98 B, typ motoru: M 48/50, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: ČERNÁ, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, spojovací zařízení: A 50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 1.6.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 214 065 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Porsche Cayenne BASIS 4,5 l; 331 kW.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, pravé zadní okno je poškozené, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2115222.12.2020 10:01:09:3670,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:01:29:2831 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.2124522.12.2020 10:02:14:5391 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.2124722.12.2020 10:03:35:4071 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.2127222.12.2020 10:04:33:6721 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.2126322.12.2020 10:04:54:2531 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:05:32:0261 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.2126322.12.2020 10:05:41:5511 000,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:06:52:6011 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.2127422.12.2020 10:07:46:6151 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:08:13:4051 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.2115922.12.2020 10:08:38:0081 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:08:57:8391 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:09:45:4481 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:10:07:6021 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.2115922.12.2020 10:10:22:0561 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.2127422.12.2020 10:10:59:0801 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:11:33:8041 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.2126322.12.2020 10:11:43:0471 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.2124722.12.2020 10:12:00:0531 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.2115922.12.2020 10:12:18:8761 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.2116322.12.2020 10:12:38:2921 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.2126322.12.2020 10:12:51:1901 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:13:21:5181 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.2115922.12.2020 10:14:02:3871 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:14:16:3381 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.2117722.12.2020 10:14:25:1171 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:15:02:4501 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.2124722.12.2020 10:16:28:8001 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:16:42:5381 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.2115922.12.2020 10:16:55:0011 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.2127222.12.2020 10:17:35:3161 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.2124722.12.2020 10:18:33:3911 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:18:50:6491 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.2127222.12.2020 10:21:02:0221 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:21:24:6691 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:22:33:1471 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.2126322.12.2020 10:22:47:2291 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.2124722.12.2020 10:22:57:3081 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:23:09:2551 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.2126322.12.2020 10:25:25:5761 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:25:45:7601 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:26:22:1381 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:26:42:3782 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.2116322.12.2020 10:27:14:1212 200,-Kč81 200,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:27:31:4271 000,-Kč82 200,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:27:51:7475 000,-Kč87 200,-Kč
Dražitel č.2120322.12.2020 10:28:09:4841 000,-Kč88 200,-Kč
Dražitel č.2116322.12.2020 10:29:34:7682 500,-Kč90 700,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:29:55:0805 000,-Kč95 700,-Kč
Dražitel č.2116322.12.2020 10:30:15:4481 000,-Kč96 700,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:30:37:1611 000,-Kč97 700,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:30:59:5925 000,-Kč102 700,-Kč
Dražitel č.2116322.12.2020 10:32:47:9591 000,-Kč103 700,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:35:02:5601 000,-Kč104 700,-Kč
Dražitel č.2117722.12.2020 10:35:19:6731 000,-Kč105 700,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:35:51:8681 000,-Kč106 700,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:37:27:9711 000,-Kč107 700,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:39:39:5751 000,-Kč108 700,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:40:35:2931 000,-Kč109 700,-Kč
Dražitel č.2117722.12.2020 10:42:13:0113 300,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:43:05:4201 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:45:17:7271 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:46:45:3833 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:47:44:3521 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 10:50:58:5351 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 10:55:33:1921 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:00:04:4521 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:00:36:6201 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:02:28:9661 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:02:51:6771 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:02:57:3241 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:04:01:2211 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:04:30:1601 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:05:33:8821 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:05:42:5091 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:06:24:9491 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:08:30:3701 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:09:13:9651 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:14:06:2441 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:14:15:9271 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:14:26:4851 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:14:43:4551 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:15:55:4101 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:17:01:0131 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:18:47:3241 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:19:03:7221 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.2115222.12.2020 11:19:39:5213 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.2117222.12.2020 11:20:38:7711 000,-Kč145 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 22.12.2020 v 11:25:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21172 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 145 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.12.2020 v 11:25:38